Etiske retningslinjer

Samfunnshuset skal være en møteplass som fremmer tilhørighet og bygger identitet og stolthet hos befolkningen på Skedsmokorset og omegn.

Vårt arbeid skal kjennetegnes av respekt, utvikling og mangfold.

Vil vil være åpne, engasjerte og inkluderende.

Etiske retningslinjer