Om oss

Skedsmo Samfunnshus ble etablert i 1960 og har som formål å fremme kultur- og foreningslivet på Skedsmokorset og omegn, ved å etablere og drive et samfunnshus for dermed å skaffe eierne et høvelig samlingssted med rom for møter, konserter, teaterfremsyninger, studierom, foreningskontorer etc.
Skedsmo Samfunnshus AS ligger sentralt plassert ved siden av E6 midt mellom Oslo og Gardermoen på Skedsmokorset i Skedsmo Senter. Våre lokaler har direkte tilgang til kjøpesenterets forretningsflater. Her er det et godt utvalg av forretninger hvor man kan gjøre sine innkjøp i pausene og før/etter sitt arrangement – dagligvarer, klær, blomster, Pol, bokhandel, sport, kafé etc.

Skedsmo Senter ble re-åpnet i 2017 etter en stor og veldig vellykket påbygging/ombygging.

Om Oss Samfunnshus

Parallelt med moderniseringen av senteret har vi de siste årene gjennomført en oppdatering av våre lokaler og utstyr slik at vi i dag fremstår som en tidsmessig og moderne møteplass.

Det er etablert et moderne parkeringsanlegg på Skedsmo Senter med ladepunkter for El-bil.
Det er inntil 3 timers gratis parkering. For de som har behov for å stå lengre har vi et 30 -talls plasser ved siden av senteret hvor man kan stå hele dagen for en rimelig penge.

Vi ønsker at lokalene i størst mulig grad skal være fylt med åpne publikumsarrangementer.

For å øke tilgjengeligheten av spesielt storsalen for lokale kulturarrangementer har Samfunnshuset innført en ordning overfor sine andelseiere og lag og foreninger med tilknytning til Skedsmokorset ved å la de få en 1. prioritet tilgang til reservasjon av lokaler.

Samfunnshuset tilbyr i tillegg en svært gunstig prismodell som tar ned den økonomiske risikoen for arrangørene av åpne publikumsarrangementer av konserter og teater.