Formål

Formålet med selskapet er å fremme kultur- og foreningslivet på Skedsmokorset og omegn, ved å etablere og drive et samfunnshus for dermed å skaffe eierne et høvelig samlingssted med rom for møter, konserter, teaterfremsyninger, studierom, foreningskontorer etc.