Styret i Skedsmo Samfunnshus AS

Styreleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Varamedlem

Varamedlem​

Varamedlem